Remote

Publisert tirsdag 09. august 2016

Remote på HF/VHF er fullt mulig idag ved hjelp av forskjellige program til rig kontroll med lyd, CW og SSB.

Les mer: Remote

Prosjekter

Publisert fredag 22. april 2016

LA5G har mange prosjekter igang:

- Nytt gruppelokale

- bygging av remote

- DXing & Contest stasjon på HF med filter og automatikk

- nytt repeater system på LA5MR

Repeatere

Publisert fredag 22. april 2016

LA6GR - UHF Repeater Torseterkampen / Totenåsen.

LA6GR er igjen QRV 10.1.2017 etter et par år i stillhet.
QRG: 434.750
QSX: -2.0 Mhz
CTCSS: 71.9 Hz

Den kjører på et midlertidig filter og midlertidige antenner. 

 

 

INNLANDSNETTET

 

Under tabellen er en lengre forklaring, her en en rask tabell:

 
  Område QRG QSX CTCSS
(for åpning)
W/N
LA5MR Nord for Lygna 145.625 MHz -0.6 MHz 71.9 Hz Narrow FM
  Sør for Lygna 145.6375 MHz -0.6 MHz 97.4 Hz Narrow FM
LA2JRR Gudbrandsdalen 145.6625 MHz -0.6 Mhz 71.9 Hz Narrow FM
LA6NR Hallingdalen 145.775 MHz -0.6 Mhz 74,4 Hz Narrow FM

 

 

LA5MR Mjøsrepeater'n har nå et stort nettverk med flere mottakere og mange sender i et simulcast system.

Dette gjør den til en unik repeater som har et stort dekningsområde både i Hedmark og Oppland.

Man jobber med å bygge tilsvarende nett i Gudbrandsdalen og Nord-Hedmark som alle tre skal linkes sammen.

 

QRG: 145.625 MHz  QSX: - 0.6 MHz SUBTone/CTCSS: 71.9 Hz og husk FM-Narrow

Nordhue, Bagnsberget, Kråkhugukampen, Høykorset, Kjeldeknatten, Ålfjell, Tyin 

 

Sør for Lygna er det på test-basis (Bislingen, Rafjellet, Hønefoss og Norefjell) 

QRG: 145.6375 Mhz QSX: -0.6 Mhz SUBTone/CTCSS: 97.4 Hz (under omlegging fra 71.9 Hz) og husk FM-Narrow

Ansvarlig: LA6ETA/LA7WLA

 

Følgende systemer er linket sammen med LA5MR:

 

LA2JRR Jetta er også på tur opp som Simulcast. Høsten 2016 ble nødvendig utstyr montert på Jetta som master i Gudbrandsdalsnettet.

Foreløpig er det kun Jetta og Kråkhugukampen som er koblet opp, men flere QTH vil komme i løpet av et kommende året.

QRG: 145.6625 MHz QSX: -0.6 MHz SUBTone/CTCSS: 71.9 Hz og husk FM-Narrow

 

LA6NR Nesbyen / Syningen ble 29.okt. 2016 fornyet med nytt utstyr og linket inn.

QRG: 145.775 MHz QSX: -0.6 MHz SUBTone/CTCSS: 74.4 Hz og husk FM-Narrow

 

Følgende systemer er planlagt linket sammen med LA5MR:

LA9AR ble høsten 2016 fornyet med nytt utstyr og flyttet inn i hovedstatsjonen på Tronfjell. Det gjenstår litt arbeid som ikke ble tatt før snøen inntok fjellet.

Systemet er i motsetning til LA5MR og LA2JRR ikke et simulcast-system men et system med 3 mottakere og en sender (50w). Mottakere er på Tronfjell, Hummelfjell og Nonshaugen (Kvikne). Sender er på Tronfjell.

Det er klargjort på LA9AR for link til LA5MR / LA2JRR men det gjenstår litt ombygging på Kråkhugukampen for å linke inn dette systemet.

QRG: 145.600 Mhz QSX: -0.6 Mhz SUBTone/CTCSS: 71.9 Hz og husk FM-Narrow