LA5G Fieldday 2016

Publisert mandag 29. august 2016

Vi minner om NRRL fieldday 3-4 september som i år blir fra Skumsjøen. Fieldday begynner klokken 1500 NT lørdag til søndag 1500 NT.

Vi rigger opp grill og samt to stasjoner og antenner. Oppstart lørdag formiddag.

LA1COA Tonny og LB4MG Heidi starter der fredags kveld.