LM160SKIB

Publisert fredag 05. august 2016

Iforbindelse med at MS Skibladner fyller 160 år, så har vi fått tillatelse til å operere med LM160SKIB fra 1.8-30.9

Les mer: LM160SKIB