Gruppemøte 26 september

Publisert lørdag 25. august 2018

Neste Gruppemøte er 26 september

Rydding og klargjøring av antenner før vinteren kommer trenges på LA5G!

Ta kontakt med LB3RE for mer info, det skal ordnes før vinteren kommer!

1. Vi skal rydde plass til 40m 4 Square

2. antenne switch system skal kobles opp

3. Alle antenner må henges opp igjen

4. Antenner må på plass før remote er 100 %