Info om nye subtoner

Publisert lørdag 25. august 2018

VIKTIG INFO ANG INNLANDSNETTET!

Les mer: Info om nye subtoner

Remote

Publisert tirsdag 09. august 2016

Remote på HF/VHF er fullt mulig idag ved hjelp av forskjellige program 

Les mer: Remote

Prosjekter

Publisert fredag 22. april 2016

LA5G har mange prosjekter igang:

- Nytt gruppelokale

- bygging av remote

- DXing & Contest stasjon på HF med filter og automatikk

- nytt repeater system på LA5MR

Repeatere

Publisert fredag 22. april 2016

LA6GR - UHF Repeater Torseterkampen / Totenåsen.

LA6GR er igjen QRV 10.1.2017 etter et par år i stillhet.
QRG: 434.750
QSX: -2.0 Mhz
CTCSS: 71.9 Hz

I Juni 2018 ble denne oppgradert med et godt 70cm duplex-filter og nye antenner og skal nå være en prima 
70cm repeater i Mjøs-området. 

 

 

INNLANDSNETTET

 

Under tabellen er en lengre forklaring, her en en rask tabell:

 
  Område QRG QSX CTCSS
(for åpning)
W/N
LA5MR Vestoppland og Sør-Østerdal 145.625 MHz -0.6 MHz 88.5 Hz  Narrow FM
  Sør for Lygna 145.6375 MHz -0.6 MHz 88.5 Hz Narrow FM
LA2JRR Gudbrandsdalen 145.6625 MHz -0.6 Mhz 88.5 Hz  Narrow FM
LA6NR Hallingdalen 145.775 MHz -0.6 Mhz 88.5 Hz Narrow FM
LA9AR Nord-Østerdalen 145.600 MHz -0.6 Mhz 88.5 Hz Narrow FM
  Midt-Østerdal 144.6375 MHz Simplex 88.5 Hz Narrow FM
  Dovre og Folldal 145.700 -0.6 Mhz 88.5 Hz Narrow FM

 

 

Innlandsnettet er et stort nettverk med flere mottakere og mange sender i et simulcast system.

Dette gjør dette til et unik system som har et stort dekningsområde både i Hedmark og Oppland, foruten deler av Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold.

De tidligere repeaterne LA5MR (Mjøsrepeateren), LA2JRR (Jetta) og LA9AR utgjør kjernen(e) i systemet, men er totalt fornyet og ombygd fra det som var.